Voor basisscholen

Vis

Theater / Danslessen voor het Basisonderwijs Groep 1-2-3

Onze Danslessen zijn gevuld met buigen, springen, rollen, uitrekken, huppelen etc. Maar ook in de Theaterlessen  wordt veel bewogen en gebruik gemaakt van muziek (Fysiek Spel) .  Elke les kent een Warming Up, een kern en een afsluiting. Vanuit een Thema ( al of niet aangedragen door de school), boek of verhaal ontwikkelt de les zich  waarbij de fantasie volop geprikkeld wordt en er gebruik wordt gemaakt  van attributen om het verhaal nog meer te laten beleven.

Waarbij de Danslessen ondersteunt worden door instrumentale muziek die aansluiten bij de  sfeer en emotie van het verhaal, passen we bij de theaterlessen woorden, korte zinnen en kleine scènes toe die passen bij de emotie en sfeer.

Beide lessen doen naast fantasie en uiting daaraan mogen geven op een speelse manier een beroep op de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek en de taal.

Op alle fronten een ontdekkingsreis!

De lessen(reeksen), workshops passen in de kerndoelen 54, 55, 56 Kunstzinnige oriëntatie. Kerndoel 11 Taalbewustzijn.

TIP voor VVE-scholen: De Danslessen van Vis In Het Water Theater zijn uitermate geschikt voor  kinderen met een taalachterstand. “Van het Lijf naar het Hoofd”.
Theaterlessen basisscholen