Voor KDV en VVE scholen

Water

Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen, VVE-scholen.

Fantasie is de grootste motor waar de dans- en theaterlessen van Vis In Het Water Theater op gebaseerd worden. Fantasie is een essentiële bouwsteen in de ontwikkeling van kinderen; het helpt bij sociaal inzicht, maakt creatief, slim en helpt bij het verwerken van gebeurtenissen.

Zowel onze dans als theaterlessen  voor peuters  zijn 45 min.  Elke les kent een Warming Up, een kern en een afsluiting. Vanuit een Thema ( al of niet aangedragen door het KDV of Peuterspeelzaal), boek of verhaal ontwikkelt de les zich en wordt er gebruik gemaakt van attributen om het verhaal  te  ondersteunen.

In de danslessen ligt de focus op het ontdekken van bewegen maar ook in de Theaterlessen  wordt veel bewogen en gebruik gemaakt van muziek (Fysiek Spel). Waarbij de danslessen begeleidt  worden door gevarieerde,  veelal  instrumentale muziek die aansluit bij de  sfeer en emotie van het verhaal, passen we bij de theaterlessen woorden, korte zinnen en kleine scènes toe die passen bij de emotie en sfeer  van het verhaal. Zowel de theaterlessen als danslessen doen op een speelse manier een beroep op de muzikale-, motorische-, cognitieve,  sociaal emotionele-, en taalontwikkeling.

Op alle fronten een ontdekkingsreis!

Voor de verdieping en de ontwikkeling van de kinderen adviseren wij een reeks van minimaal 5 lessen af te nemen. De periode, dagen en tijden zijn in overleg.

Minimale afname 2 x 45 min op een zelfde dag. Dit kan ook op  verschillende locaties van de zelfde organisatie in dezelfde plaats zijn.

TIP voor VVE-scholen: De Danslessen van Vis In Het Water Theater zijn uitermate geschikt voor  kinderen met een taalachterstand. “Van het Lijf naar het Hoofd”.

KDV peuterdans theater