Vis In Het Water Theater

Theater- en danslessen voor peuters & kleuters

Peuters en kleuters beleven van nature veel plezier aan bewegen, muziek en
(rollen) spel.
Vis In Het Water Theater is gespecialiseerd in het ontwikkelen en verzorgen van theater- en danslessen voor jonge kinderen.

Fantasie als grootste motor

Fantasie is de grootste motor waar de theater- en danslessen op gebaseerd worden. Kinderen hebben een ongebreidelde fantasie. Prachtig dat hun belevingswereld zo groot is dat we in een vrijwel lege ruimte de hele wereld kunnen ervaren en de mooiste avonturen kunnen beleven.

Primair Onderwijs-groepen 1,2,3 Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal, VVE-scholen

Voor het primair onderwijs, – groepen 1, 2, 3, KDV, PSZ, VVE-scholen zijn dit lessen en workshops in het kader van kunst en cultuureducatie met kwaliteit en bewegend leren. De theater-danslessen kunnen mooi aansluiten bij het lesprogramma of het thema waar op dat moment aan gewerkt wordt.

Samen met ouderen, met dementie

Vis In Het Water Theater heeft de missie om de jongste en oudste mensen samen te brengen door middel van theater, dans en muziek. Vanaf 2017 worden deze verbindende lessen en kunstprojecten gegeven in verschillende ouderenzorgcentra. Naast inhoudelijk goede kunstlessen geloven wij in de kracht van samenwerking en verbinding. Dat geeft deze lessen en projecten een grote maatschappelijke meerwaarde.

Jong & Oud genieten samen
Jong & Oud genieten samen. Ouderenzorgcentrum Nieuwehagen- Brabant Zorg, ‘s-Hertogenbosch.

Kunstencentra en culturele organisaties

Kunstencentra en culturele organisaties weten Vis In Het Water Theater te vinden voor het geven van cursussen. Onze thuisbasis is in ‘s-Hertogenbosch maar de vijver waarin wij onze werkzaamheden verrichten verspreiden zich over een groot gebied.

Graag tot ziens!