Voor basisscholen

Vis

Theater- en danslessen voor groep 1-2-3

De danslessen zijn gevuld met buigen, springen, rollen, uitrekken, huppelen etc. Maar ook in de theaterlessen  wordt veel bewogen en gebruik gemaakt van muziek (Fysiek Spel) .  Elke les kent een Warming Up, een kern en een afsluiting. Vanuit een thema, (prenten) boek of een poppetje ontwikkelt de les zich  waarbij de fantasie volop geprikkeld wordt en er gebruik wordt gemaakt  van attributen om het verhaal nog meer te laten beleven.

Waarbij de danslessen ondersteunt worden door instrumentale muziek die aansluiten bij de  sfeer en emotie van het verhaal, worden er bij de theaterlessen woorden, korte zinnen en kleine scènes toegevoegd die passen bij de emotie en sfeer.

Naast de fantasie, en uiting daaraan mogen geven, wordt er op een speelse manier een beroep gedaan op de grove- en fijne motoriek, cognitieve- en de taalontwikkeling.
De verweven samenwerkingsopdrachten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Op alle fronten een ontdekkingsreis!

De lessen(reeksen), workshops passen in de kerndoelen 54, 55, 56 Kunstzinnige oriëntatie. Kerndoel 11 Taalbewustzijn.
We werken graag vakoverstijgend en horen graag bij welke thema’s de theater- en danslessen aan kunnen sluiten.

TIP voor VVE-scholen: De danslessen van Vis In Het Water Theater zijn uitermate geschikt voor  kinderen met een taalachterstand. “Van het Lijf naar het Hoofd”.

Warming-up in de kring.
Warming-up in de kring.

Theater & natuur

Vanuit de behoefte om jonge kinderen meer in aanraking te laten komen met de natuur worden er ook buiten theaterlessen gegeven. Er zijn speciale lessen ontwikkeld waarin natuur en theater elkaar versterken.